CASACUBERTA MATÍAS S.L.P.

L’oficina d’arquitectura de Victòria Casacuberta i Carlos Matías treballa a travès de la Societat Limitada professional CASACUBERTA MATÍAS ARQUITECTOS S.L.P., que està col·legiada al Col·legi d’Arqutiectes de Catalunya i compleix amb la nova llei de societats professionals.